درباره ما ....رحیم محمدی تهران جنب برادران کاظمی گاراژ صفابخشConstruction excavator bucket

گروه صنعتی رحیم ماشین اصفهان فعالیت خود را در زمینه ساخت انواع باکت بیل، باکت لودر، دکل بیل و لودر بوم و تولید انواع پین و بوش در سال ۱۳۷۸ در اصفهان با نام صنعتی سنگین کوماتسو آغاز نمود. این گروه از سال ۱۳۸۲ با تغییرات عمده در نوع فعالیت و کیفیت با نام هپکوپارت اصفهان با مدیریت رحیم محمدی به فعالیت خود ادامه داده و امروز افتخار رقابت از نظر کیفیت و کمیت را با بهترینهای دنیا دارد. هدف این گروه رسیدن به بهترین نوع تولید قطعات دستگاههای راهسازی بوده و در این مسیر به دستاوردهای قابل توجهی دست یافته است.